norske Teknologioverføringer
fra olje og gass til andre næringer

Fiskeri og havbruk

Ny trålteknologi gjør det mulig å sortere fisk

Scantrol Deep Vision har utviklet et undervannskamerasystem som identifiserer art og lengde på fisk som går inn i en trål. Dermed kan fisket skje mer effektivt og bærekraftig, samtidig som fartøyene kan spare drivstoff og redusere klimautslipp.

Systemet består av en undervannsramme som festes til trålposen, med et stereokamera og lyssystem inni. Dette tar bilder av all fisk som svømmer inn i trålen og blir videre analysert for art og lengde i Deep Visions analyseprogramvare.

Under utvikling er også en sorteringsmekanisme som vil gjøre det mulig å sortere fisken, slik at ønsket fangst sluses inn i trålposen mens resten svømmer ut igjen.

Ønsket et mer effektivt system
Idéen oppsto gjennom kontakt med havforskningsmiljøet, som allerede var kunder for andre produkter levert av Scantrol. Disse kundene uttrykte et behov for å effektivisere og modernisere overvåkingen av fiskeriressurser, som i stor grad ble gjort ved å tråle etter fisk, ta dem om bord på båten, måle et utvalg, for så å dumpe den igjen.

Samtidig opplevde Scantrol at trålfiskerne, som også var deres kunder, ønsket seg et mer effektivt fangstsorteringssystem som ville gjøre det mulig å se hva som svømte inn i trålen og sortere fisken i sjøen basert på dette.

Teknologien har blitt utviklet i et tett samarbeid mellom Havforskningsintituttet i Bergen og Scantrol, hvor sistnevnte leverer kontroll- og styringssystemer til fiskeri, havforskning og offshore. Utviklingen har i stor grad blitt finansiert av inntekter fra disse kundesegmentene. I 2013 ble aktiviteten skilt ut i et eget søsterselskap, Scantrol Deep Vision, for å kommersialisere teknologien.

En revolusjon for havforskningen
I 2018 ble de første systemene solgt til bruk i havforskning Havforskerne som bruker dette systemet i dag, har vært tett involvert med innspill, testing og tilbakemeldinger gjennom hele utviklingsperioden. De kaller Deep Vision en revolusjon innenfor havforskningen.

I løpet av de nærmeste årene lanseres en versjon for kommersielt trålfiske som vil gjøre det mulig å sortere fangsten i trålen og på den måten sikre større inntjening på kvotene, samt bidra til et mer bærekraftig fiskeri. Kundene har vært involvert i alle deler av prosessen fra idé til ferdig produkt, og de venter spent på å ta teknologien i bruk.

Sparer havets ressurser
Ved hjelp av Deep Vision kan havforskere gjennomføre mange målinger uten at fisken må tas ombord i båten. På den måten sparer forskerne havets ressurser, som eller ville ha blitt dumpet etter målingene. Samtidig gjøres målingene på PC, noe som gjør dem både mer effektive og nøyaktige. Bildene av fisken viser også nøyaktig posisjon og dybde, og kan beholdes som referanse til senere bruk.

Når Deep Vision lanseres for kommersielt trålfiske, vil fiskerne få muligheten til å velge ut arter og lengdesegment de ønsker å fiske. På den måten kan de fiske mer effektivt, tjene mer på kvotene sine, bruke mindre tid på sjøen, spare drivstoff og dermed redusere klimautslipp. I tillegg vil systemet sikre mer bærekraftig fiskeri og forskning ved at all uønsket fangst kan slippes ut i sjøen igjen.

5000 trålere som potensielle kunder
Deep Vision-teknologien er for øyeblikket unik i sitt slag og har et marked som spenner over hele verden. I første omgang vil bedriften forsøke å selge teknologien til større moderne trålere, både innen havforskning og fiskeri.

Deep Vision på tråldekk

PÅ DEKK: Deep Vision på tråldekket. Foto: Deep Vision

På verdensbasis har bedriften anslått at det totale markedet for havforskning er rundt tre hundre fartøy, mens markedet for kommersielle trålere er betydelig større med over fem tusen fartøy som potensielle kunder.

Scantrol har siden slutten av 1980-tallet levert kontrollsystemer til over 500 fisketrålere over hele verden. Scantrol Deep Vision har derfor en unik tilgang og kjennskap til dette markedet gjennom tett samarbeid med søsterbedriften.

Scantrol Deep Vision

 

Etableringsår:

2013

Antall ansatte:

4

Omsetning i 2017:

MNOK 2,8

Bedriftens telefon:

55 30 15 15

Bedriftens e-post:

info@deepvision.no

Bedriftens nettside:

www.deepvision.no

Kontaktperson:

Hege Hammersland-White

Kontaktperson e-post:

hege@deepvision.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

92 23 16 76

view-count-icon Created with Sketch.
2212