norske Teknologioverføringer
fra olje og gass til andre næringer

Maritim

Øker levetiden med nytt system for vedlikehold

Machine Prognostics har industrialisert et maskinovervåkningssystem kalt «Foresight». Systemet gjør at skipsredere kan redusere sine vedlikeholdsutgifter betraktelig.

Bedriften trekker på erfaring og kunnskap fra romfartsindustrien og petroleumssektoren i utviklingen av Foresight-produktet og samarbeider med, blant andre Umoe Mandal, Eidesvik og Maersk Drilling i videreutviklingen.

Systemet baserer seg på tilstandsbasert vedlikehold i stedet for tidsbasert vedlikehold. Selskapenes felles visjon er å redusere avfallsmengden gjennom å øke levetiden til skipskomponenter, og dermed spare kunder for betydelige kostnader.

Fordelene ved et tilstandsbasert vedlikeholdssystem
Machine Prognistics utvikler hardware (sensorer) og software (analyseverktøy) som gjør det mulig for skipsredere og andre fartøy- og installasjonseiere, å skaffe seg pålitelig informasjon i sanntid om den nåværende og fremtidige tilstanden til deres kritiske maskineri, som pumper, sylindre, kompressorer, elektriske eller dieseldrevne motorer og vinsjer.

Sensors

SANNTID: Ved bruk av sensorer blir det tilgang til det mulig for skipsredere og andre fartøy- og installasjonseiere, å skaffe seg pålitelig informasjon i sanntid om den nåværende og fremtidige tilstanden til deres kritiske maskineri.

En av skipsrederes og plattformeieres utfordringer ligger i utdaterte og ineffektive vedlikeholdsprosedyrer, som i dag anvendes for å opprettholde maskineriets oppetid til minimum 90 prosent. Men det er ingen garanti mot uforutsette feil som kan stoppe operasjoner og forårsake store kostnader.

«Foresight»-systemet kan kontrollere denne risikoen. I tillegg har systemet andre fordeler som høyere operasjonell sikkerhet og mindre tidsbruk på visuelle inspeksjoner.

Beskrivelse av «Foresight»-systemet
 «Foresight» er et multisensorsystem som samvirker med en stor mengde sensordata fra blant annet vibrasjoner, olje, strøm og akustikk. Systemet er svært enkelt å installere, siden én enkelt kabel igangsetter opptil 50 sensorer som boltes eller klemmes fast på maskinerioverflaten.

Selskapets unike IT-arkitektur gjør det mulig for skipsredere å koble systemet direkte til eksisterende skipssatellittkommunikasjon uten å overbelaste nettverket.

«Foresight» er utviklet for å være enkelt i drift, i tillegg til at det også komprimerer data. Output fra sensorene blir omgjort til indikatorer i en såkalt «helseindeks» (HI – Health Index). Systemet vil automatisk melde fra om en forventet maskinfeil 250 timer i forkant. Den matematiske sannsynligheten for falsk alarm utgjør én til én million.

Stort markedspotensial
Machine Prognostics sin strategi er å fokusere på mindre klassede skip som i dag utgjør 33 750 på verdensbasis. 47 prosent av disse skipene er over 25 år gamle. Skipsredere som ønsker å forlenge fartøyenes operasjonelle levetid vil være interessert i et kostnadseffektivt overvåkningssystem som «Foresight».

Når det gjelder skalerbarhet, planlegger Machine Prognostics å utvikle en kostnadseffektiv overvåkningsløsning for skip som ikke er klasset, deriblant fiskefartøy og større fritidsbåter. Det er estimert at det på verdensbasis finnes 2,5 millioner motoriserte fiskefartøy av alle størrelser.

Machine Prognostics

 

Etableringsår:

2016

Antall ansatte:

5

Omsetning i 2018:

4,5 MNOK

Bedriftens tlf.:

46 44 26 95

Bedriftens e-post:

tjjm@machineprognostics.no

Bedriftens nettside:

www.machineprognostics.no

Kontaktperson:

Dr. Thomas J.J Meyer

Kontaktpersons e-post:

tjjm@machineprognostics.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

46 44 26 95